Zpět na veletrhy

Tube 2008 – Düsseldorf

TUBE DÜSSELDORF 2008 byl pro nás mezníkem. Uzavřeli jsme dohodu se světově nejuznávanější firmou v oboru HF svařování, Thermatool Ltd. Od tohoto roku budou naše linky na výrobu HF podélně svařovaných profilů a trubek vyráběny výhradně svařovacím zařízením Thermatool. Toto je obzvlášť dobrá zpráva pro naše zákazníky ze zahraničí, kde má firma Thermatool Ltd. dobrá fungující servisní centra.
Druhé zajímavé spojení bylo sjednáno s Indickou firmou ITL Ltd., která od nás koupila licence na naše technologie.

Na našem stánku jsme vystavovali nový stroj na nastavení pásky, NPA 320x4. Hlavní přednosti našeho konceptu jsou:

  • perfektní poloha usazení obou konců zastřižené pásky, která přispívá k vysoké kvalitě svárů
  • zařízení je ve výchozí poloze zcela mimo pohybující se pásku v lince
  • pneumatický pojezd mezi pracovní a výchozí pozicí je součástí stroje
  • rychlost operace a nepřevýšený svár
  • automatické seřízení začátku a konce svařovacího procesu
O nový stroj byl velký zájem a po návratu z Veletrhu na nás čekala spousta poptávek. Již 5 strojů jsme prodali.