O firmě Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje

Firma Attl a spol. s.r.o. nabízí své výrobky již od počátku minulého století. Kořeny společnosti sahají do roku 1920, kdy si tehdy sedmadvacetiletý strojní zámečník Alois Attl otevřel vlastní zámečnickou dílnu. Firma se postupně rozrůstala a počínaje rokem 1932 začala své výrobky exportovat do celého světa. Během války a v poválečných letech už v prosperujícím rodinném podniku pracoval i bratr zakladatele firmy Karel Attl a jeho syn Karel Attl mladší.


Zámečnická dílna, Praha, rok 1925Zámečnická dílna
Praha, rok 1925
Zakladatelé firmy Alois a Karel AttloviZakladatelé firmy
Alois a Karel Attlovi
Technický výkres, l.p. 1889Technický výkres, l.p. 1889

Po znárodnění v roce 1952 přišla firma pod správu národního podniku Stavební závody, kde pracovali původní zakladatelé a majitelé společnosti jako řadoví zaměstnanci. Syn Karla Attla mladšího Ing. Jan Attl poté pracoval jako šéf vývoje ve státním podniku Stavební stroje Zličín. Po změně režimu v roce 1989 byla v rámci restituce od 1. ledna 1993 firma navrácena do rukou původních majitelů a na stejném místě tak vznikla soukromá firma Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje, v jejímž čele stojí zástupce třetí generace strojařské rodiny – Ing. Jan Attl. Součástí vedení společnosti je i jeho syn Ing. Tomáš Attl a synovec Ing. Miloš Tykal. Firma tak i nadále zůstává rodinným podnikem.

Hlavním mottem firmy Attl a spol. s.r.o. je jít vlastní cestou konstrukce produktů s důrazem na kvalitu finálních výrobků.

Dnes je Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje stabilní prosperující firmou v oblasti vývoje a konstrukce válcovacích a profilovacích linek pro výrobu otevřených a svařovaných tenkostěnných profilů. Samostatnou a velmi významnou výrobní činností společnosti je výroba dílů pro automobilový průmysl. Nejvíce se v této oblasti uplatňuje v produkci nerezových trubek do EGR chladících výměníků. Společnost se rovněž stává stabilním prvkem na trhu v oblasti výroby obloukových hal technologii K-SPAN.

Činnost firmy je založena na neustálém vývoji konstrukce vyráběných strojů a produktů, což ve spojení s tradiční kvalitou české strojírenské výroby tvoří dlouhodobé know-how společnosti, která je tak připravena na další rozvoj a expanzi v uvedených oblastech.

V prvních letech byla činnost společnosti zaměřena na zakázkovou výrobu kovozpracujících strojů, ale postupně bylo portfolio společnosti rozšiřováno o výrobu vlastních produktů. Dnes se výroba člení na úsek výroby strojů a úsek výroby profilů vyráběných na vlastních válcovacích a profilovacích linkách. Úsek výroby profilů se dále dělí na sekci automotive (svařované profily), sekci otevřených profilů a sekci obloukových hal.

Produktové portfolio úseku výroby strojů obsahuje válcovací linky pro tenkostěnné podélně svařované trubky a profily, profilovací linky pro tenkostěnné otevřené a děrované profily a linky na zpracování drátu a ploché pásky. Dále pak komponenty válcovacích a profilovacích linek, projektování a výrobu profilovacích válců, speciální jednoúčelové stroje a linky, motorové zakružovačky plechu, linky na rovnání pásů, CNC podavače do lisu. Samozřejmostí je nabídka souvisejících služeb, jako jsou repase a opravy válcovacích a profilovacích linek a jejich komponentů.

Úsek výroby profilů je zaměřen na sériovou výrobu pozinkovaných podpůrných žlabů pro PPR potrubí, rámů pro kapsové filtry, produktů z nerezových trubek a svařovaných profilů pro automobilový průmysl a zakázkovou výrobu tenkostěnných profilů. Pod úsek výroby profilů patří i výroba a montáž obloukových hal systémem K-SPAN, založeným na profilování a ohýbání ve speciální výrobní lince.

Zákazníky společnosti lze nalézt prakticky po celém světě, kromě většiny evropských států také například v Rusku, Izraeli nebo Indii.

Výběr z našich významných projektů

Reference Attl
Dotační programy