Rozšíření výroby ocelových samonosných obloukových hal

INFORMACE O PROJEKTU

Projekt ,,CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006669 Rozšíření výroby ocelových samonosných obloukových hal˝ je financován z příspěvků Evropské Unie, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Technologie.

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je pořízení technologie na výrobu obloukových a úhlových hal s rovnými stěnami, se střechami různých tvarů, různých šíří, neomezené délky a různých typů staveb. Realizací projektu dojde k pořízení dvou mobilních linek na výrobu ocelových samonosných obloukových hal.
Hlavními měřitelnými výstupy projektu je pořízení technologií, zvýšení zaměstnanosti a docílení zvýšení a stabilního růstu obratu společnosti Attl v dlouhodobém časovém horizontu. Celkově pak díky realizaci projektu dojde k výraznému posílení konkurenceschopnosti firmy Attl díky rozšíření portfolia výrobku a rozšíření okruhu odběratelů. Firma Attl realizací projektu upevní svou stávající pozici na současném trhu a navíc získá nové možnosti pro uplatnění svých výrobků.


ŽADATEL/PŘÍJEMCE
Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje

ZAHÁJENÍ PROJEKTU
27.1.2017

MÍSTO REALIZACE
Kasárna 1494, 696 81 Bzenec

SCHVÁLENÁ VÝŠE DOTACE
5 346 000,-