Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje je stabilní prosperující firmou v oblasti vývoje a konstrukce válcovacích a profilovacích linek pro výrobu otevřených a svařovaných tenkostěnných profilů. Samostatnou a velmi významnou výrobní činností společnosti je výroba dílů pro automobilový průmysl. Společnost se rovněž stává stabilním prvkem na trhu v oblasti výroby obloukových hal technologii K-SPAN. Hlavním mottem firmy je jít vlastní cestou konstrukce produktů s důrazem na kvalitu finálních výrobků.

Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje