Zpět na veletrhy

Tube 2012 – Düsseldorf

Na veletrhu TUBE Düsseldorf byla představena kalibrační část linky na nerezový distanční profil a předvedeny vzorky hotových profilů. Prezentace vzbudila značný ohlas a ještě na místě bylo vypracováno pro zájemce ze států EU, USA a dokonce Číny několik nabídek na celou technologii kontinuální linky. K vývoji této technologie byl zapotřebí značný potenciál v oblasti know-how firmy Attl. Vývoj této technologie firma Attl uskutečnila za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.