Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje

INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012975
Poskytovatel dotace: MPSV ČR
Název výzvy:Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST
Doba trvání:říjen 2019 až září 2021

POPIS PROJEKTU

Jaký problém projekt řeší?
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?
V projektu jsou očekáváné změny v podobě zvýšení úrovně znalostí, dovedností a klíčových kompetencí.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 47

Počet účastníků (nebagatelní podpora): 47

Počet účastníků 54+: 10