Poradenské služby v oblasti inovace kritického dílu tryska a zátka

INFORMACE O PROJEKTU

Předmětem poskytnutí služby je analytická, vývojová, aplikační a poradenská činnost v oblasti inovace z hlediska zajištění funkčních požadavků a životnosti dílů "tryska a zátka" hydroformingového lisu, používaného při výrobě dvou typů výrobků nerezových tenkostěnných profilů tvaru "U" ve výrobním procesu společnosti ATTL.

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je inovace dílu "tryska a zátka", tzn. výrazné zvýšení životnosti dílů, zajištění stabilního výrobního procesu z hlediska inovace popsaných dílů, zvýšení efektivity a kvality výrobního procesu, což povede ke snížení nákladů pro provoz výrobního procesu nerezových tenkostěnných trubek tvaru "U". Konečným důsledkem pak bude zvýšení konkurenceschopnosti nabízených výrobků společnosti ATTL. Dalším cílem této inovace je snížení fyzické a časové zátěže pro pracovníky provádějící výměnu popsaných dílů na strojích a jejich využití pro rozvoj společnosti v oblasti výroby tenkostěnných nerezových trubek na dalších projektech.


ŽADATEL/PŘÍJEMCE
Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje

ZAHÁJENÍ PROJEKTU
17. 5. 2019

MÍSTO REALIZACE
Ke Kolodějům 163, 250 84 Sibřina

SCHVÁLENÁ VÝŠE DOTACE
299 250,- Kč