Propojení technologie

INFORMACE O PROJEKTU

Projekt „CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0014263 Propojení technologie chytrou autonomní obousměrnou komunikací výrobního procesu“, je spolufinancován Evropskou unií, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Technologie.

POPIS PROJEKTU

Předmětem realizace tohoto projektu je pořízení nevýrobní a výrobní technologie a jejich propojení autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu v provozovně Sibřina.

Dojde ke kompletnímu propojení infrastruktury, výrobních a nevýrobních zařízení do jedné sítě (tj. zahájení provozu IoT) a budou nastaveny ideální podmínky pro optimalizaci procesů a komunikaci mezi jednotlivými prvky systému digitální transformace.


ŽADATEL/PŘÍJEMCE
Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje

ZAHÁJENÍ PROJEKTU
11.5.2018

MÍSTO REALIZACE
Ke Kolodějům 163, 250 84 Sibřina

SCHVÁLENÁ VÝŠE DOTACE
5 789 425, 95 Kč