Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

INFORMACE O PROJEKTU

Projekt CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, je spolufinancován Evropskou unií, Operační program Zaměstnanost.

POPIS PROJEKTU

Cílem vzdělávací aktivity je zvyšování znalostí a kvalifikace nutné pro výkon pracovní náplně pracovníků. Školení "Programátor CNC strojů"


ŽADATEL/PŘÍJEMCE
Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje

ZAHÁJENÍ PROJEKTU
21.9.2020

MÍSTO REALIZACE
Ke Kolodějům 163, 250 84 Sibřina

SCHVÁLENÁ VÝŠE DOTACE
Příspěvek na vzdělávací aktivitu 218.800 Kč
Příspěvek na mzdové náklady 133.136 Kč