Pořízení profilovacích linek

INFORMACE O PROJEKTU

Projekt „CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008479 Pořízení profilovacích linek na výrobu svařovaných trubek pro EGR výměníky“ je financován z příspěvků Evropské Unie, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Technologie.

POPIS PROJEKTU

Cílem realizace projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Attl a spol. s r.o. Továrna na stroje a získání dominantního postavení v oblasti výroby svařovaných trubek pro EGR výměníky na českém trhu.
Realizací projektu dojde k pořízení dvou linek, které umožní výrobu svařovaných trubek pro EGR výměníky.
Hlavními měřitelnými výstupy projektu je pořízení technologií, zvýšení zaměstnanosti a docílení zvýšení a stabilního růstu obratu společnosti Attl v dlouhodobém časovém horizontu.
Projekt přispěje k zavedení nejnovějších špičkových technologií šetrných k životnímu prostředí. Postup výroby, minimalizace objemu odpadu a zvýšení produktivity práce přispěje k úspoře vstupních materiálů, což bude mít pozitivní vliv na životní prostředí.


ŽADATEL/PŘÍJEMCE
Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje

ZAHÁJENÍ PROJEKTU
1.9.2017

MÍSTO REALIZACE
Kasárna 1494, 696 81 Bzenec

SCHVÁLENÁ VÝŠE DOTACE
19 980 000,- Kč