Poradenské služby v oblasti inovací laserového svařování

INFORMACE O PROJEKTU

Předmětem projektu „CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014510 Poradenské služby v oblasti inovací laserového svařování“ je analytická a poradenská činnost v oblasti laserového svařování nerezových tenkostěnných profilů "I" a "U" se zaměřením na odhalování vzniku kořenových příčin defektů při výrobních procesech v návaznosti na nastavení příslušných dlouhodobých nápravných opatření ve smyslu poka yoke.

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je na základě analytické činnosti navrhnout nápravná opatření, která budou implementována a využívána ve výrobních procesech společnosti ATTL, a to zejména za účelem zvýšení efektivity svařovacích výrobních linek pro produkci dílů do automotive. Toto zvýšení efektivity bude provedeno zejména zvýšením pracovní rychlosti výrobních zařízení, což nelze v současné době provádět z důvodu výrazného snížení kvality produktů při použití vyšší výrobní rychlosti.
Přínosem zahájení spolupráce a provedení nápravných opatření je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti ATTL v oboru výroby tenkostěnných svařovaných nerezových profilů.


ŽADATEL/PŘÍJEMCE
Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje

ZAHÁJENÍ PROJEKTU
3.9.2018

MÍSTO REALIZACE
Ke Kolodějům 163, 250 84 Sibřina

SCHVÁLENÁ VÝŠE DOTACE
399 500,- Kč