Kompletní katalog válcovacích linek a komponentůStáhněte si
kompletní katalog
válcovacích linek
English English version   По русски Русская версия
 Attl Továrna na stroje
Produkty Poptávkový formulář - válcovací, profilovací linka Videogalerie Fotogalerie referenčních zakázek ISO 9001 O firmě Kontakt

ROZVOJ A INOVACE

Inovace výroby dílů pro EGR výměníky

INFORMACE O PROJEKTU

Projekt je v souladu s cílem prioritní osy 3 Inovace a podnikání zvýšením konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním využitím jejího inovačního potenciálu a se specifickými cíly oblasti podpory 3.3 Rozvoj malého a středního podnikání:

  • dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí města
  • realizovat takové formy a nástroje podpory, které povedou ke zvýšení celkové konkurenceschopnosti i řešení specifických problémů pražské ekonomické základny k zajištění jejího podílu na růstu úrovně znalostní ekonomiky státu
  • zvýšit atraktivnost podnikání v oblasti zpracovatelského průmyslu

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu "Inovace výroby dílů pro EGR výměníky" je posílit konkurenceschopnost firmy Attl na stále se rozvíjejícím trhu a využít její know-how a inovační potenciál pro další rozvoj.

Firma Attl realizací tohoto projektu využila "mezery na trhu" a díky svému inovačnímu potenciálu a know-how vyvinula technologii na výrobu specielních trubic – dílů pro vysokotlaké EGR chladiče používané v automobilovém průmyslu. Firma Attl vyvinula tvářecí linky na výrobu těchto specielních trubic a stala se díky tomu dodavatelem těchto výrobků do automobilového průmyslu.

Realizace projektu je plánována na období 3/2014 – 4/2015, kdy je mimo jiné zamýšleno svépomocí vyrobit a zkompletovat tvářecí linky na výrobu specielních trubic a současně pořídit technologii nutnou k doplnění těchto linek tak, aby byly plně funkční a schopné zajistit požadovaný objem výroby pro odběratele.

VÝSTUPY PROJEKTU

Hlavními měřitelnými výstupy projektu je pořízení technologií k linkám, zvýšení zaměstnanosti v městské části vytvořením nových pracovních míst a docílení zvýšení a stabilního růstu obratu společnosti v dlouhodobém časovém horizontu. Celkově pak díky realizaci projektu dojde ke zvýšení komplexnosti poskytovaných služeb, rozšíření výrobního sortimentu a především k růstu flexibility a konkurenceschopnosti firmy. Realizací projektu firma Attl využívá svůj inovační výrobní potenciál, posiluje svůj další rozvoj a stává se konkurenceschopnější.www.attl.cz | www.haly-obloukove.cz
Copyright (c) 2006-2013 Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje, Všechna práva vyhrazena.