DOHODA o vyhrazení společensky účelného pracovního místa
a poskytnutí příspěvku č. KAA-S-27/2020.

INFORMACE O PROJEKTU

DOHODA o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. KAA-S-27/2020. Příspěvek se poskytuje ze státního rozpočtu České republiky.

POPIS PROJEKTU

Příspěvek ve výši 80% je poskytován v období od 17.8. 2020 do 30.11. 2020 na vynaložené prostředky na mzdu nebo plat zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance, maximálně však
15 000,- Kč měsíčně. Součet měsíčních příspěvků nepřekročí částku 52 259,- Kč

Vyhrazené pracovní místo: Obsluha ostatních zařízení na zpracování kovů, od 17. 8. 2020 na dobu neurčitou.