Soustružení


Poptávka

Zašlete nám poptávku na soustružení

Předvýrobní práce

Pro zajištění maximální efektivity předvýrobních etap zakázek je využíván plně integrovaný CAM systém CAMWorks, jenž nabízí kompletní sadu funkcí pro třískové obrábění, a to včetně technologie rozpoznávání objektů a automatické stanovení technologie obrábění.
Díky této technologii je CAMWorks velmi silným nástrojem, se kterým je možné dosáhnout velkou úsporu času při obrábění.

Soustružení

Výrobní proces

Pro výrobní proces je používán nový soustruh NEWAY NL322HA, tento stroj dosahuje vysokých přesností soustružení a disponuje dostatečnou tuhostí pro obrábění jak slitin hliníku, tak i tvrdých kalených ocelí. Maximální otáčky vřetene jsou 4000 ot/min. Maximální obrobitelný průměr je 390 mm a maximální délka obrobku je 545 mm. Soustruh disponuje pohyblivým řízeným hydraulickým koníkem na podepření součástí pro obrábění dlouhých dílů v menších průměrech.

Soustružení

Kontrolní proces

Pravidelná kontrolní měření jsou prováděna na CNC měřícím zařízení značky DeMeet 404, které umožňuje nejen měření za pomoci dotykových sond, ale také za pomoci výměnných optických objektivů.

Měřící zařízení je nad rámec standardní výbavy doplněno o zásobník dotyků pro umožnění plné automatizace měřících sekvencí komplikovaných geometrií, a to včetně automatizovaného generování náměrových protokolů z každé měřící sekvence.

Soustružení
Soustružení