O firmě Attl Obrábění a nástroje

Sekce Attl Obrábění a nástroje je součástí skupiny firem pod značkou Attl, jejíž kořeny sahají do roku 1920. V současné době skupina zastřešuje aktivity napříč rozsáhlým spektrem činností ve strojírenském průmyslu od zakázkové výroby válcovacích a profilovacích linek pro výrobu otevřených i svařovaných tenkostěnných profilů, přes výrobu dílů pro automobilový průmysl až po výstavbu obloukových průmyslových hal a objektů.

V roce 2021 došlo k rozšíření skupiny Attl o samostatnou sekci Attl Obrábění a nástroje, která poskytuje služby v oblasti CNC obrábění železných i neželezných kovů a plastů, CNC stroji pro třískové a elektroerozivní obrábění značek NEWAY a MITSUBISHI. Zaměřuje se na zakázkovou a sériovou výrobu dílů, nástrojů a forem.

Hlavním mottem Attl Obrábění a nástroje je zajistit zákazníkovi komplexní řešení nejvyšší kvality s důrazem na individuální požadavky.

Činnost sekce Obrábění a Nástroje společnosti Attl Továrna na stroje je založena na poskytování kvalitních služeb s využitím plně integrovaného CAM systému CAMWorks v předvýrobních etapách zakázek, jenž nabízí kompletní sadu funkcí pro elektroerozivní obrábění, frézování a soustružení, a to včetně technologie rozpoznávání objektů a automatického stanovení technologie obrábění.

Pro výrobní proces využíváme stroje s vysokou přesností obrábění a dostatečnou tuhostí pro obrábění jak slitin hliníku, tak i tvrdých kalených ocelí.

Pravidelná kontrolní měření jsou prováděna na CNC měřícím zařízení.

Pro oblasti nástrojů, nabízíme také možnost sestavení vyšších celků a sestav, včetně montážních prací u zákazníka.

Za pomocí vlastních zdrojů řídíme celý proces od individuální poptávky, přes návrh řešení, zpracování, výrobu, montáž a instalaci.